Billegården

Billegården, senmedeltida gårdskomplex som tros ha legat vid Södra Storgatan omedelbart öster om Mariakyrkan vid nuvarande Billeplatsen. Gårdsnamnet omnämns första gången 1652 i pastorsarkivet, där en bänk i Mariakyrkan uppges tillhöra riksamiralen Ove Giedde på ”Billegaardene öster for torffuet beliggende, med des Waaninger och gaarde”’ Namnet har sitt ursprung från riksrådet och länsherren Anders Steensen Bille, även ägare till Rosendal (med Billehuset). Gården övergick efter Billes död 1633 till Karen Henriksdotter med vilken Anders Bille hade flera barn. De var aldrig gifta men förbindelsen blev dock accepterad och Karen kunde bo kvar på Billegården fram till sin död i början av 1640-talet. Den såldes till Ove Giedde i samband med att han utnämndes till länsherre. Billegården förmodas vara den framträdande höga byggnad öster om Mariakyrkan som syns på Braun–Hogenbergs stadsvy, den äldsta avbildningen av Helsingborg.