Betula

Betula, legendarisk bil- och passagerarfärja, den första i en lång rad LB-, SFL- och Scandlinefärjor, som från sommaren 1955 trafikerat HHleden. Betula 1 byggdes i England 1929 och seglade på Mersey mellan Liverpool och Birkehead med namnet S/S Perch Rock. Under andra världskriget var hon med vid evakueringen från Dunkerque år 1940. Därefter monterades en kran på däcket och hon hjälpte till vid lossning av konvojbåtar i Liverpool. Under invasionen vid Normandie 1944 var hon transportfartyg. Sedan båten varit upplagd i flera år köpte Sockerbolaget den 1953 för transport av järnvägsvagnar med sockerbetor från Bergkvara till Mörbylånga sockerfabrik på Öland. Båten döptes då om till Betula, som är det latinska namnet på björk. Då bettransporter endast ägde rum under hösten behövdes andra transportuppdrag för Betula.

Efter att ha seglat på Stora Bält sommaren 1954 kom hon till Helsingborg den 28 maj 1955 efter det att Carl Hall, chef på Linjebuss International, chartrat henne. Linjebuss hade då stora problem med DSB för deras höga priser för bussar och långa väntetider för att bussarna skulle komma över Öresund. Efterhand växte LB:s färjetrafik mellan Helsingborg och Helsingör. Nya färjor sattes in och 1968 ersattes den gamla betfärjan av en ny färja med namnet Betula II. Skånska Cementgjuteriet köpte den gamla färjan Betula 1971 och byggde om henne till pålkran. Minnet av den första LBfärjan lever fortfarande starkt hos äldre helsingborgare. Se även färjetrafik. SG

Betula. Carl Hall, chef på Linjebuss International, vid LB-färjornas tilläggsplats i Centralhamnen
Betula. Carl Hall, chef på Linjebuss International, vid LB-färjornas tilläggsplats i Centralhamnen