Bengts väg

Bengts väg, Laröd, efter Bengt Nilsson, (1856–1938). Vägens sträckning har anor sedan 1700-talet. Nilsson var till yrket stenhuggare och tillverkade slipstenar men också känd som strandvakt vid badplatsen i Laröd. Kronprins Gustav (VI) Adolf besökte ofta Bengt som dessutom var storsamlare av allehanda historiska föremål som flintlåsbössor, mässingsdosor, kungliga tennbägare, sablar m.m. En stensamling togs över av Helsingborgs museum. Bengt Nilsson levde alla sina 83 år i stugan, numera Bengts väg nr 5, som bär hans namn, ”Bengts stuga”. Fotograf: Alfred B. Nilson. Ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar.