Axeltorg

Axeltorg, benämning i medeltida danska städer på det område där torghandel idkades och som ofta utgjorde stadens centrum – i själva verket mera i form av till varandra angränsande ”torggator” än ”torg” i nutida bemärkelse. Det senmedeltida begreppet förklaras av att varorna till torget forslades på axel, d.v.s. med vagn och kärra. I Helsingborg låg axeltorget i området norr om nuvarande Billeplatsen vid Södra Storgatan. Torget har sträckt sig från ravinen vid nuvarande Hallbergs trappor och en bit ner genom Norra Kyrkogatan med direkt anslutning till hamnbryggan. Elias Follin uppger i sin Helsingborgs historia att en tidig marknadsplats kan ha funnits intill Strömmen d.v.s. i området mellan nuvarande Nedre Långvinkelsgatan och Springpostgränden.

Läs mera: Torsten Mårtensson, ”Torg och rådhus i 1600-talets Hälsingborg”, Museets årsskrift (1928).