Axel Larson

Larson, Axel, hovjuvelerare, startad 1894 av J.P. Larson, men togs senare över av sonen, Axel, under namnet ”J.P. Larsons Eftr”. Butiken var inrättad i fastigheten Stortorget 9. Vid mitten av 1940-talet togs rörelsen över av Einar Holm, men upphörde efter ett par år.