Asmund Arle

Arle, Asmund, 1918–1990, skulptör. Han tillhörde med sina sensibla och expressiva framställningar av djur och människor i stark rörelse de mest anlitade skulptörerna i landet, främst under 1960–70-talen. Många av hans bronsskulpturer hade som motiv människor med hästar eller enbart hästar. Han är företrädd i Helsingborg med “Rullande häst” från 1970 på Fredriksdals bostadsområde.