Arne Jones

Jones, Arne, 1914–1976, född i Medelpad, skulptör, var tidigt nära förbunden med 1940-talets ”konkretister” bland målarna och framstod efter Christian Berg och Eric Grate som den ledande företrädaren för en abstrakt skulptur i landet. Till hans mest kända verk hör ”Katedral” och ”Människans broar” från 1940-talet, vilka bl.a. finns i bostadsområden på olika håll i landet, samt den rörliga ”Spiral åtbörd” utanför Konstmuseet i Norrköping. Jones finns representerad i Helsingborgs offentliga konst med skulpturen Sekvens [1] framför Idrottens hus.