Anders Steensen Bille

Bille (Bilde), Anders Steensen, 1580–1633, danskt riksråd m.m. Bille var av gammal dansk ätt, ägare till bl.a. Rosendal. Han var länsherre i Helsingborgs län 1610–1629. Bille donerade 1622 ett kapital på 1 000 riksdaler specie vars ränta årligen skulle delas mellan latinskolan och stadens hospital. Donationen har burit avkastning ända in i vår tid. Se även Billegården och Rosendal (med Billehuset).