Anders Olson

Olson, Anders, 1880–1955, skulptör och målare. Olson var främst verksam i Malmö där han bl.a. drev en målarskola. Han var målare med förkärlek åt det skånska landskapet som han skildrade i en bred målerisk realism. Som skulptör blev han främst känd för småskaliga, intimt hållna figurer och grupper i brons, ofta barn- och kvinnomotiv eller djurbilder. Representerad i stadens offentliga konst med Kattan som flyttats till Furutorpsparken.