Anders Jönsson

Jönsson, Anders, 1874–1935, startade 1908 Acetylenaffären, senare ombildad till AB Plåtförädling. Han föddes i en ofattbar fattigdom. Fadern fick så småningom arbete i en kvarn varvid en bättre bostad kunde ordnas, men kvarnen blev till en del Anders olycka då han som barn råkade få en hand in i ett kugghjul. Den högra handen krossades och det är efter denna olycka som han fick namnet Anders ”Klo’en” Jönsson. Han var snillrik och hade en enastående uppfinnaranda, efter många olika arbeten på industrier, framför allt i Helsingborg, uppfann och tillverkade han ett acetylengasverk. En idé som gjort honom berömd var tillverkning av radiatorer av plåt. Han konstruerade själv pressar och maskiner, försäljningen blev en succé. Företaget expanderade och hade omkring trehundra anställda. Han bodde i en villa inom området väster om Triangeln vid Industrigatan. Villan revs på 1970-talet. Jönsson sålde företaget 1935 till AGA och ämnade bosätta sig i Stockholm, men bara några månader efter försäljningen avled han, blott 61 år gammal. År 1931 donerade han 25 000 kronor till Krematoriet. KEA

Läs mera: K.E. Olsson (Ander), ”Anders Jönsson ’Klo’en’, en märkesman i Helsingborgs industrihistoria”, Kring Kärnan 17 (1988).