Anders Jönsson (f. 1844)

Jönsson, Anders, 1844–1917, vagnfabrikör och smidesmästare, lantbrukarson från Glumslöv, startade 1874 en smidesfirma vid Södra Storgatan 23 men flyttade 1883 till egen fastighet, Kullagatan 29. ”Sme’ Jöns” som var den allmänna benämningen på företaget var en av de mest kända i branschen under många år, inte minst genom sönernas, Augusts, Fritz och Carls, medverkan. Den sistnämnde, själv smidesmästare, konstruerade och lät i verkstaden bygga stadens första bil, en Jönsson (reg.nr. M 36), som numera finns utställd på Dunkers kulturhus. Skänkt till Helsingborgs museum av Carls son, Åke Järnum. Jönssons smidesfirma upphörde 1960. Se även Järnkonstruktioner AB.