Anders Hansson

Hansson, Anders, 1842–1912, maltfabrikör, konsul, donator. Hansson uppförde maltfabrik och torkria 1874 vid Södra Storgatan och lät 1895 uppföra fastigheten nr 37 vid samma gata. Redan 1885 hade Hansson uppfört en sommarvilla på backkrönet ovanför maltfabriken. Villan döptes till Annero efter hustrun Anna. Hela fastighetsbeståndet donerades 1909 till staden, varefter Annero till en början blev bostad åt rektorn vid gossläroverket, Magnus af Malmborg, och från 1919 åt spårvägschefen Otto Lange. Den senare lät göra en del tillbyggnader. Större delen av maltfabrikens magasinsbyggnader jämte två torkrior står kvar än i dag, dock med annan verksamhet. En ria kan ses bland annat från gattet mellan Bergaliden 1 och 3, den andra uppifrån Möllebacken. Annero, som senare användes som magasin av stadsmuseet, revs 1980.

Läs mera: K.E. Olsson (Ander), ”Det Gamla Helsingborg” Del VII (1988).