Anders Borgs söner

Borgs söner Anders., Kemisk Tvättanstalt och Färgeri. Startades 1843 av Ludvig Borg, övertogs 1869 av äldste sonen (i första äktenskapet) Anders Borg. Färgeriet var då beläget på Liden (Långvinkelsgatan) men flyttades 1877 till Hälsovägen 39, f.d. J.A. Fogelbergs garveri. Egendomen döptes till Evadal efter Borgs första hustru. Fabriken hade flera inlämningsställen i staden. Tredje generationen tog sedan över ledningen genom Otto och Ludvig Borg, Otto startade senare eget. På 1950-talet byggdes en ny fabrik vid Kullavägen 4, där verksamheten fortsatte till 1975 då den Borgska verksamheten helt upphörde. Se även Otto Schollin-Borg.