Allhelgonakyrkan

Allhelgonakyrkan, stadsdelskyrka i Raus församling, uppförd år 1928 efter ritningar av Oscar Persson, vid Rååvägen/Kielergatan. År 1961 blev kyrkan utvidgad efter ritningar av Arnold Salomon-Sörensen. Se Arkitektur.