3 träffar på "" inom Stadslexikon.helsingborg.se
  • Nelly Krooks gata

    Nelly Krooks gata, efter Krook (släkten) (Stattena 1935).

  • Krook (släkten)

     Otto Daniel. Nelly Krook. Foto ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar. Krook (släkten), vid en rundvandring i det nutida Helsingborg påminner flera gatunamn att släktnamnet Krook är känt och respekterat i staden, även om personerna som skapat denna ryktbarhet i dag är tämligen obekanta för de flesta. Familjen Krook är för eftervärlden mest känd genom en rad […]

  • Systembolaget

    Systembolaget, en efterföljare till Helsingborgs Utminuterings- & Utskänknings AB som startade omkring 1902. Då fanns två butiker, på Norra Kyrkogatan 4 och Gasverksgatan 11. Omkring 1904 flyttades den på Gasverksgatan till Södergatan 34 och blev kvar där till slutet av 1910-talet då den åter öppnade på Gasverksgatan 11. Vid slutet av 1920-talet fick de två […]