6 träffar på "" inom Stadslexikon.helsingborg.se
 • Bollbrolyckan

  Bollbrolyckan, eller Bålbrolyckan, äldre benämning på Krookska planteringen (Stadsparken). Ordet härleds möjligen till bålwerk = förskansning, befästning. Det har också föreslagits att Bollbro härleder till den äldre benämningen för träbro (jmfr stadsdelen Bollbro i Odense som uppges komma från den medeltida danskans bulbro)

 • Stadsparken

  Stadsparken, även känd som Krookska planteringen, ännu tidigare kallad Bollbrolyckan, därefter Brukslyckan. Området inköptes från Ruuthska bruket 1870 av bröderna Carl och Otto Daniel Krook (släkten), vilka samma år skänkte området till staden för anläggande av en plantering. Den östra delen av området skänktes av disponent C.G. Stewénius. Tvärs över området anlades nuvarande Trädgårdsgatan samma […]

 • Vångar

  Vångar. I och kring staden har dessa spelat en viktig roll för jordbruk och boskapsskötsel. Området innanför den gamla befästningslinjen kring Kärnan kallades Tornvången, österut låg Slottsvången. Nuvarande stadsdelen Söder delades av landsvägen (Södergatan) där området väster om vägen kallades Bollbrolyckan och den östra delen Södre vång. Söder om nuvarande Gasverksgatan bredde Sandlyckorna ut sig. […]

 • Krook (släkten)

   Otto Daniel. Nelly Krook. Foto ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar. Krook (släkten), vid en rundvandring i det nutida Helsingborg påminner flera gatunamn att släktnamnet Krook är känt och respekterat i staden, även om personerna som skapat denna ryktbarhet i dag är tämligen obekanta för de flesta. Familjen Krook är för eftervärlden mest känd genom en rad […]

 • Helsingborg

  Geologi Den övre delen av berggrunden i Helsingborg, till ett djup om mer än 100 meter, består av sedimentbergarter som sandsten, siltsten och lersten jämte tunna kolflötsar. Berget bildades för ca 200 miljoner år sedan i bl.a. grunda havsområden och deltan. För ca 80 miljoner år sedan skedde förkastningar i jordskorpan, vilket har gjort att […]