Smörexport

Firma Carl Brandberg och smörexporten

Tillsammans med Malmö och Göteborg var Helsingborg en av de största svenska exporthamnarna när det gällde utförsel av smör under senare hälften av 1800-talet. För Helsingborgs del var handeln som störst från 1850-talets senare hälft fram till 1890-talet. Som i fallet med den samtida exporten av havre gick den större delen till Storbritannien, ofta via Danmark.

Smörexporten drog nytta av ett utvecklat nordvästskånskt jordbruk och en växande infrastruktur av järnväg, mejerier, landsortsbanker och uppköparfirmor. 1895 fanns det 27 firmor som via Helsingborgs hamn exporterade smör. Bland de större hittar vi namn som Bager & Romare, Edwin Watson, E Walther och Carl Brandberg. Det året fördes totalt nära 3 000 ton smör ut från hamnen. 151 ton av dem hanterades av Carl Brandberg Smör Export Affär som hade adress Järnvägsgatan17.

Lästips: Helsingborgs Historia VII:2, Den agrara exportstaden.