Clara Darell

Clara Ellida Darell (f. Olofsson) föddes den 3/5 1893 i Riseberga socken som nummer tretton i syskonskaran. Hennes föräldrar var Assarina och Olof Nilsson. Fadern var smed och mekaniker.
Clara började arbeta på Skäralids turisthotell när hon var 11 år. Efter konfirmation vidtog arbete med potatisplockning och skogsplantering i Kolleberga. Siktet var dock ställt på att frisör, så när systern Olga skulle gifta sig övertog Clara hennes jobb som tjänsteflicka hos general Peyron i Helsingborg. I tjänsten ingick att ansvara för familjens frisyrer. Efter tre år sade Clara upp sig och som nittonåring fick hon en lärlingsplats på Idun-salongen som drevs av Elvira Svensson på Södra Strandgatan 1. Efter lärotiden startade hon egen salong på Prästgatan och snart därefter öppnade hon även en filial i Ramlösa där hon ondulerade (la vågor i håret) kuranstaltens gäster. I Ramlösa träffade hon frisören Arvid Bernhard Stefanus Darrell (1888-1975) och paret gifte sig 15/11 1914. Tillsammans drev de en herr- och damfriseringen mellan 1914 och 1921 då Clara öppnade Parisersalongen i eget namn.

Interiör från Parisersalongen.

Parisersalongen låg ovanpå Fahlmans konditori vid Stortorget och hit kom dåtidens kända skådespelare. Under tjugo år hade Clara nämligen hand om alla kvinnliga skådespelares frisyrer och peruker på Helsingborgs stadsteater. Ulla Billquist, Gerda Lundequist, Märta Halldén, Doris Nelson, Elsa Carlsson, Stina Berg och Brita Brunius hörde alla till hennes kundkrets.

Under mer än fyrtio år åkte Clara till Sofiero varje sommar för att sköta drottning Louise och prinsessornas frisyrer. Hon utnämndes till hovfrisör 1927. Den danska drottningen Ingrid besökte också Parisersalongen och det var Clara som fick klä henne till brud 1935. När Parisersalongen stängdes 1959 flyttade Clara sin verksamhet hem till sin villa på Tågaborg, Rådmansgatan 10. Clara Darrell avled den 24/9 1987.

Sida ur Parisersalongens gästbok.

BW
Källor: Helsingborgs Dagblad 1978-05-02, 1982-02-06, Helsingborgs adresskalendrar, BIS (Befolkning i Sverige 1840-1947)