Sjöfartsmonumentet

Sjöfartsmonumentet, utfört av Carl Milles och bekostat med medel från Malte Sommelius (släkten) donationsfond i samband med dennes 70-årsdag 1923. När kolonnen med gudinne-statyn skulle resas på Hamntorget ansåg donatorn att kolonnen var för kraftig, varför den fick huggas om. Detta kom att försena uppsättningen med sex månader. Vid en inspektion i slutet av 1990-talet visade sig både kolonn och bronsskulptur ha så stora skador att det var nödvändigt att plocka ner hela monumentet för renovering. Genom tillkomsten av hamnpromenaden, Helsingörskajen och en planerad förändring av Hamntorget ledd av landskapsarkitekten Sven-Ingvar Andersson, beslöt man att flytta monumentet längre västerut vid återuppförandet år 2001.