Prästgård

Prästgård, (1), vid korsningen Prästgatan/ Södra Storgatan. Gården är återuppförd på Fredriksdals friluftsmuseum
Prästgård, (1), vid korsningen Prästgatan/ Södra Storgatan. Gården är återuppförd på Fredriksdals friluftsmuseum

Prästgård, (1) fastighet som numera upptas av Maria församlingshus vid Södra Storgatan. Ännu tidigare låg här den s.k. Bergska gården (efter överinspektör Niclas Berg), vilken inköptes år 1775 av församlingen. Genom överklagande m.m. kunde köpet avslutas först 1781. Därefter uppfördes ett envåningshus på den norra delen av tomten. Den tvåvåningsbyggnad som fanns mot Prästgatan byggdes om 1850 och fick då samma utseende som det äldre huset mot Södra Storgatan. När det nya Maria församlingshus skulle byggas hotades gården av rivning. Efter ett yrkande av Hantverksföreningen beslöts att den skulle nedmonteras och flyttas till Fredriksdals friluftsmuseum.
Prästgård, (2) den på Fredriksdal återuppförda prästgården, numera delvis fungerande som offentlig samlingssal, låg ursprungligen i hörnet av Södra Storgatan/ Prästgatan. Den återuppbyggda prästgården utgör i dag en viktig del av den rekonstruerade gamla stadsbebyggelsen på friluftsmuseet.

Läs mera: Sigfrid Wieselgren: ”Minnen från Helsingborg”, Gillet Gamla Helsingborg, handlingar XII (1964).