404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

  • 9 December, 2016

    Ruuthska bruket

    Ruuthska bruket, stadens första egentliga industri. Den 28 juli 1798 köpte Eric Ruuth, (1746–1820, greve, överste m.m.), som tidigare hade drivit keramisk verksamhet vid sin gård Ulfsunda i Bromma, stadens största tomt, vilken omfattade ett område avgränsat av nuvarande Prästgatan–Södra Storgatan–Trädgårdsgatan. I väster gick tomten ner till dåvarande strandlinjen. Infart till området låg vid Prästgatan/Bruksgatan