404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

  • 9 December, 2016

    Medeltidens kyrkor

    Författare: Peter Carelli Redan under järnåldern hade många nordbor direkta kontakter med den kristna världen på kontinenten. Den kristna läran och dess värderingar var således välkända i det nordiska samhälle som ännu präglades av ”det gamla sättet att leva”. I Skåne, som i övriga Sydskandinavien, kom dessa kulturkontakter att fungera som en successiv hybridisering av

  • 8 December, 2016

    Fleninge

    Fleninge, by och socken nordost om Helsingborg som ursprungligen till övervägande del bestod av sankmarker. Den första bebyggelsen från medeltiden anlades därför på de högsta partierna. Under 18- och 1900-talen utdikades området och idag finns nästan bara ett vattendrag kvar, ”Flöjen”, som minner om de forna våtmarkerna. Kyrkbyn har troligen sitt ursprung i 1100-talet och